Contacteer ons

BPI Team

BPI Real Estate is aanwezig in drie landen: Polen, Luxemburg en België, waar het ook zijn maatschappelijke zetel heeft. Op die verschillende locaties dragen de teams met dezelfde passie bij tot de vervulling van onze gemeenschappelijke opdracht: de vormgeving van duurzame projecten waarmee we tegemoetkomen aan de vereisten van morgen op het vlak van vastgoedontwikkeling.

Het menselijke aspect neemt in alle vastgoedprojecten van BPI Real Estate een centrale plaats in. Dit heeft dan ook een positieve weerslag op de teamspirit, de sfeer, de interne ontwikkelingsperspectieven en de trouw van de personeelsleden aan hun werkgever.

Steering Committee

Jacques Lefèvre

Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordiger van AV N.V.
+32 2 661 16 87

jlefevre@bpi-realestate.com

Fabien de Jonge

Admininistratief en Financieel Directeur van CFE groep
+32 2 661 13 12
 

fabien_de_jonge@cfe.be

Catherine Vincent

Head of Legal
+32 2 661 16 91
 
 

cvincent@bpi-realestate.com

Philippe Sallé

Head of Development (Brussel/Wallonië)
+32 2 661 16 51

psalle@bpi-realestate.com

Frederik Lesire

Head of Development (Brussel/Vlaanderen/Polen)
+32 2 661 18 20

flesire@bpi-realestate.com

Arnaud Regout

Directeur van BPI Luxemburg
+352 26 18 74 33

aregout@bpi-realestate.com

Béranger Dumont

Directeur van BPI Real Estate Polen
+48 22 456 16 07

bdumont@bpi-realestate.com

 

Getuigenis van werknemers

Yves Lambert

Project Manager

"Ik werk nu zes jaar bij BPI Real Estate als Project Manager. Daarvoor was ik projectleider aannemingswerken bij CFE Brabant, een aannemer algemene bouwwerken. Het leukste aan mijn job als Project Manager vind ik het voorbereidende werk, in samenwerking met de studiebureaus en de ontwikkelaars, wanneer de eerste stappen gezet worden in de richting van een geslaagd project. Voortdurende uitwisseling met de aannemer, voor, tijdens en na het afronden van het dossier is het hele geheim achter een goed voorbereid bouwproject. Elke dag opnieuw, van de ontwerpfase tot de oplevering, zijn budgetbeheer, planning en kwaliteitszorg gebaat bij die goede contacten. Het is mijn basisrecept voor succes…"

Karin Genie

Verantwoordelijke vastgoedbeheer

"Na enkele jaren op de juridische dienst van de holding achter de groep CFE, kreeg ik de kans om verantwoordelijke voor het vastgoedbeheer te worden bij BPI Real Estate, de vastgoedactiviteit van CFE.

Die functie bestaat voornamelijk uit het opmaken van de vastgoeddossiers van de kopers die ik begeleid, van het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst tot de oplevering van het pand. Uiteraard heb ik daarbij voortdurend de klant in het achterhoofd. Elke dag weer zowel het financiële, commerciële als juridische aspect voor ogen houden is zeer motiverend maar ook best uitdagend. Ik heb dus een polyvalente functie en ik ben betrokken bij elke stap in de ontwikkeling van een project. Cruciaal is om zowel een uitstekend contact te behouden met de kopers, maar ook met de andere betrokkenen, zoals notarissen, aannemers en architecten. En ‘last but not least’ ga ik bij de follow-up van het verkoopproces op een autonome manier tewerk. Al die aspecten maken mijn job boeiend en gevarieerd. De dagen vliegen voorbij!"

Carl Möhrle

Financing Manager en Controller

"Toen ik een negental jaar voor de groep CFE aan het werken was, kreeg ik de kans om over te stappen naar BPI Real Estate, in een financiële functie in de brede zin van het woord: financiering regelen, toezicht op het beheer, structureren van het project… Dat is nu iets meer dan drie jaar geleden en ik vind die combinatie van de dynamiek van een KMO met de ondersteuning van een financieel solide groep de perfecte achtergrond om me te ontplooien! Ik kijk gretig uit naar de toekomst die er bij BPI Real Estate absoluut rooskleurig uitziet!"

Béranger Dumont

Directeur BPI Real Estate Polen

"Ik werk voor BPI Real Estate sinds 2010. Ik heb mijn eerste stappen gezet binnen de financiële afdeling, om daarna te evolueren in de richting van vastgoedontwikkeling. Die functie garandeert me goed gevulde, creatieve dagen, met tal van contacten met heel uiteenlopende betrokkenen. Vastgoedontwikkeling is voor mij ondertussen geen job meer maar een heuse passie. Bij BPI Real Estate heb ik altijd veel aandacht ervaren voor de loopbaanverwachtingen van de medewerkers en ook concrete voorstellen en antwoorden. Er wordt efficiënt op onze ambities ingespeeld en we krijgen de nodige opleidings- en andere instrumenten aangereikt."

Frederik Lesire

Head of development (Brussel/Vlaanderen/Polen)

"Toen ik 15 jaar geleden aan de KULeuven het diploma van burgerlijk ingenieur behaalde had ik twee ambities: een internationale carrière uitbouwen en me lanceren in de vastgoedontwikkeling. Ik ben bij CFE beginnen werken als projectingenieur in Brussel en na anderhalf jaar naar Hongarije verhuisd voor enkele jaren. Na mijn terugkeer naar België ben ik van de algemene aanneming overgestapt op vastgoedontwikkeling bij BPI Real Estate, waar ik de kans kreeg om een master in real estate te behalen. Daarna heb ik intern gesolliciteerd om opnieuw naar het buitenland te trekken. Zo ben ik al snel toegetreden tot het team van BPI Polska in Warschau, om te beginnen als Head of Development en later als verantwoordelijke voor de Poolse dochteronderneming. Op 3 jaar tijd hebben we het DNA van BPI Polska in overeenstemming gebracht met de rest van de groep. Het personeelsbestand is verdubbeld en het aantal appartementen in aanbouw is gestegen van 340 naar 800. Maar mijn grootste project uit die periode is toch de komst van ons 3e kindje."

Christel Verwilghen

Marketing Manager

"Na jaren op de marketingafdeling van BPI Real Estate kreeg ik het aanbod om mee mijn schouders te zetten onder deze nieuwe afdeling. Met een kleine tien jaar ervaring in marketing en communicatie leek me dat een boeiende uitdaging, waar ik ondertussen zowat een jaar mijn passie in kwijt kan. Zowel op het corporateniveau als op het vlak van de projecten valt er massaal veel te ontwikkelen, te herzien, te structureren… Zo moet ik globaal denken voor de corporate marketing en systematisch de lijn met BPI Polska en BPI Luxemburg bewaken maar ook zeer lokaal de markt bewerken en de ontwikkelaars helpen bij hun communicatie en bij het commercialiseren van hun projecten. Enkele maanden na mijn start hier heb ik een driejarenplan voor de marketing voorgesteld. Dat werd goedgekeurd en ik kreeg de volledige vrijheid om die strategie in uitvoering te brengen. Onze CEO geeft zijn deskundige teams het nodige vertrouwen en de middelen om hun ambities waar te maken. Naar bewijzen moet ik niet ver zoeken: een nieuwe bedrijfsidentiteit voor BPI Real Estate, deze nieuwe site en een marketingteam dat heel binnenkort wordt uitgebreid!"