Contacteer ons

Disclaimer en persoonlijke levenssfeer

De informatie op deze website is zonder verbintenis en mag niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwd worden.

Er kunnen vergissingen geslopen zijn in de ter beschikking gestelde informatie.

BPI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven betreffende het goed functioneren van de website en BPI kan in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel slecht functioneren ervan of van zijn niet beschikbaarheid.

De website kan links bevatten naar andere websites of webpagina’s van derden, of er onrechtstreeks naar verwijzen. Het inlassen van links naar dergelijke websites houdt geen enkele goedkeuring in, ook niet impliciet, van de inhoud ervan. BPI kan in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud en hun kenmerken noch voor geen enkele schade te wijten aan het gebruik ervan.

De website is beschermd door het auteursrecht. Er wordt aan de gebruiker van de website geen enkel intellectueel eigendomsrecht overgedragen betreffende de website noch delen ervan of betreffende informatie die beschikbaar is op of via de website. De informatie die beschikbaar is op of via de website mag alleen gebruikt worden voor niet commerciële privédoeleinden. De gebruiker van de website mag de informatie niet gebruiken (o.a. verspreiden, overnemen, verkopen of overdragen onder om het even welke vorm) voor om het even welk ander doeleinde, en in het bijzonder voor commerciële oogmerken. Elk verboden gebruik van de website, in zijn geheel of gedeeltelijk, kan leiden tot gerechtelijke vervolging overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonsgegevens die via de website verzameld worden mogen, mits naleving van de wetgeving over de bescherming van de privacy, door BPI verwerkt worden om de gevraagde informatie of documentatie te bezorgen en om statistieken over het gebruik van de website op te maken. BPI zal de gegevens niet aan derden overmaken, behalve wettelijke of contractuele verplichting of indien er een rechtmatig belang daartoe bestaat. U hebt het recht om op eenvoudige vraag de verwijdering of de wijziging van uw persoonsgegevens te bekomen.