Contacteer ons

Missie & waarden

BPI is een referentie binnen de vastgoedpromotoren op de Belgische markt en in het buitenland: hoge architecturale kwaliteit, duurzaamheid, dienstverlening op maat, begeleiden van de klant, respect voor het milieu en maatschappelijk engagement, stuk voor stuk waarden waarvoor BPI België met zijn aanbod aan nieuw vastgoed voortdurend het grootste respect aan de dag legt.

Missie

“Shape Urban Harmony through inspiring Real Estate Developments”

Het is de ambitie van BPI om na te denken over vernieuwende projecten die het menselijke aspect in de multiculturele stad van morgen een centrale plaats geven.

BPI draagt daar toe bij door duurzame projecten uit te tekenen en uit te werken die beantwoorden aan de nieuwe technologische en ecologische eisen en de vermenging van generaties en functies ten goede komen.

Ons team getuigt in zijn werk van een grote passie en zet zich dag op dag in voor een stadsplanning van de hoogste kwaliteit.

« Urban Shapers » 

Waarden

1. Teamwork

BPI kan prat gaan op 90 ervaren medewerkers: architecten, ingenieurs, planologen en commerciële, financiële en juridische adviseurs.

Hun gemeenschappelijk enthousiasme en hun creativiteit berusten op een lange ervaring die hen in staat stelt om aan de ambities en de wensen van de kopers tegemoet te komen.

De teams van BPI staan voortdurend in contact met een netwerk van ervaren partners met wie ze al ruim 30 jaar projecten van de hoogste kwaliteit tot stand brengen.

« Samenkomen is een begin, samenblijven is vooruitgang, samenwerken is succes » (Henry Ford)

 

2. Klantgerichtheid

Bovenop hun onmiskenbare technische competentie munten onze mensen ook uit door klantgerichtheid en respect voor afspraken. Daarnaast behoren een luisterend oor en aandacht voor de behoeften van de toekomstige bewoners tot de grote troeven van BPI.

« De kwestie is niet om uit te maken of de klant al dan niet gelijk heeft maar om zijn probleem zo goed mogelijk op te lossen » (Shep Hyken)

 

3. Professionalisme en verantwoordelijkheid

Onze vastgoedprojecten zijn tegelijk visionair, creatief, realistisch en een garantie voor welzijn en levenskwaliteit.

Wij vinden om te beginnen de geschikte plaatsen, waar we de beoogde kwaliteit effectief tot stand kunnen brengen.

Daarna krijgt het project zelf vorm, op basis van grondig nadenken, anticiperen en esthetische visie. Wij gaan om te beginnen met onze eigen teams aan de slag en brengen vervolgens externe architecten, studiebureaus, planologen en landschapsarchitecten bij elkaar.

Dat multidisciplinaire team neemt de beslissingen over de programmatie van het project, het ontwerp, de inrichting van de ruimten en de integratie in de omgeving.

In een volgende fase laten we het project rijpen en groeien, in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en de wensen van de overheden en de omwonenden.

Tot slot zal de bouw zelf van start gaan en is het zaak om de werken nauwgezet te begeleiden en zo de beoogde kwaliteit tot stand te brengen en de termijnen na te leven.

Respect voor de koper en de tevredenheid van de klant zijn onze belangrijkste troeven.

Bij al die knowhow en expertise voegen zich nog eens de waardevolle synergieën met de andere specialismen binnen de groep CFE, die in deze sector als de grootste Belgische bouwonderneming beschouwd mag worden.

Ons aanbod aan nieuw gebouwd vastgoed beantwoordt vanzelfsprekend ook aan het principe van vermenging van functies: woningbouw, kantoren, handelszaken en diensten.

Die globale knowhow op het vlak van de ontwikkeling van vastgoedprojecten verleent aan onze uiteenlopende verwezenlijkingen een hoge graad van betrouwbaarheid. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we plaatsen tot stand brengen waar het aangenaam en harmonieus (samen)leven is.

« De kunst van het succes bestaat erin om je te omringen met de besten » (John F. Kennedy) 

 

4. Openheid en transparantie

Onze kracht en onze passie voeden we voortdurend met een alomtegenwoordige openheid en luisterbereidheid. BPI zet sterk in op uitwisseling en gaat in dialoog met zijn kopers. Dat streven naar transparantie vertaalt zich voor de kopers in de mogelijkheid om stap voor stap de realisatie te volgen van wat voor velen onder hen een levensproject is. 

De kwaliteit van onze partners resulteert in een voor iedereen gunstige wedijver die mee de hoge kwaliteit zal bepalen.

« Intelligentie meet je af aan het vermogen om te veranderen » (Albert Einstein)

 

5. Engagement et passie

We bundelen op een natuurlijke wijze engagement en passie en dat zie je aan onze ontwikkelingen die dan ook als referenties en inspiratiebron kunnen gelden.

Resultaatverbintenis.

Passie is de motor achter onze successen. Die passie keert terug in elk stadium van onze ontwikkelingen en is op een tastbare manier aanwezig in al onze realisaties. 

BPI behoort wat vastgoedontwikkeling betreft tot de referenties waar niemand naast kan kijken.

« Niets groots kan tot stand komen zonder passie » (Victor Hugo)